Terug naar overzicht

Basisopleiding 'Veiligheidsbewustzijn'

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven verplicht zijn om voorlichting te verzorgen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Deze informatievoorziening moet gerelateerd zijn aan de werkplek en aan de taakinhoud van de medewerkers.
Tijdens deze opleiding leert u als medewerker wat uw taak is binnen de veiligheidscultuur van uw bedrijf. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje, maar kan vaak voorkomen worden door veiligheidsbewustzijn en het veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Een goede manier om uw veiligheidskennis te vergroten, is het volgen van de basisopleiding 'Veiligheidsbewustzijn'.
Wilt u weten hoe u op de juiste manier de veiligheidsbewustwording kunt vergroten? Schrijf u dan nu in voor deze opleiding. Alltrain verzorgt het gehele traject: van opleiding tot certificaat.

Trainingsprogramma

Onderwerpen die tijdens deze basisopleiding worden behandeld, zijn:
- gevaren en risico's
- eigen gedrag
- communicatie
- risicobeheersing
- maatregelen (middelen, PBM's en houding
- specifieke situaties

Daarnaast worden enkele praktijkfoto's besproken en situaties nagebootst.

Opleidingsduur
De basisopleiding ‘Veiligheidsbewustzijn’ duurt één lesdag.

Examen en certificaat
Na afloop van de opleiding legt u een competentietoets af. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat u deze toets goed voorbereid kunt afleggen. Als u de toets met positief resultaat heeft afgesloten, ontvangt u van Alltrain het certificaat.

Doelstelling

  • Als deelnemer leer je hoe je werkzaamheden op een veilige manier kan uitvoeren. Daarnaast leer je hoe je met deze kennis andere medewerkers kan motiveren om veilig en verantwoord te werken.

Gewenste voorkennis en studiebelasting

  • Voor deze opleiding bestaan geen specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal

  • Bij aanvang van de opleiding ontvangt u een hand-out.

Examen en certificaat

  • De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte die op praktische wijze wordt gegeven, waardoor de opleiding een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief aan de opleiding deel te nemen.

Deelnemen aan deze cursus / training


Trainingen inschrijven
Momenteel zijn er nog geen geplande data!

Zelf een datum en locatie plannen


Trainingen inschrijven
Op aanvraag